Vestjydsk Agro

Fælledvej 17
7600 Struer
Tlf. 40 27 16 99
E-mail: [email protected]

Betalingsbetingelser

Netto kontant,  8 dage.

Kredit-godkendte kunder: løbende halve måned + 8 dage.

Rente: af indestående - rentetilskrivning månedsvis.

Rente af  gæld:     2% pr. måned